För en hållbar framtid

Med respekt för människa och miljö ger vi våra kunder möjligheten att stärka sitt varumärke genom modern design, högkvalitativ och hållbar produktion.

Vårt ansvar för människor och miljö sträcker sig långt utanför våra egna väggar. Vi vill arbeta tillsammans med ansvarsfulla partners och välja smarta lösningar. Det är viktigt för oss att de fabriker som tillverkar våra produkter tar ansvar för sina anställda, att fabrikerna är säkra och att de värnar om sin omgivande miljö. Vi tror på gemensamma mål, stegvis förbättring och ständig utveckling.

Vad betyder hållbarhet för oss?

För oss betyder hållbarhet att vi tar hänsyn till både människor och miljö. Vi strävar ständig efter att medarbetare i alla delar av vår verksamhet ska jobba utifrån ett hållbart arbetssätt och att hållbarheten beaktas i alla viktiga beslut som bolagen tar. Vi har arbetat länge med intern miljö och CSR i Asien med våra huvudleverantörer. Framåt kommer vi att lyfta och integrera hållbarhet i ett vidare begrepp för att låta den genomtränga hela vår verksamhet.

Med människan i fokus

Arbetsförhållandena i textilindustrin är bra på de flesta håll, men inte överallt. För oss är det viktigt att göra vad vi kan för att fortsätta förbättra dem. Vår produktion sker i Asien och många människor är delaktiga i vår process fram till färdigt plagg. Vi gör allt vi kan för att de som arbetar med våra produkter skall ha justa villkor och en bra och säker arbetsmiljö. Både i Asien och Sverige.

Med känsla för miljön

Miljön är en av vår tids största gemensamma utmaningar. Vi förbrukar jordens resurser i en allt för snabb takt och textilbranschen bör ta sitt ansvar. Tillverkningen av textila material och tillbehör förbrukar stora mängder energi, kemikalier och vatten. Vi jobbar med våra leverantörer för att förbättra tillverkningen, vi har kommit en bra bit på väg, men vårt arbete är lång ifrån klart och vi fortsätter att göra det vi kan. Varje dag. För en hållbar framtid.

Hållbara val för miljön och människan

Vi samarbetar med andra på flera olika plan för att förbättra arbetsvillkor, höja säkerheten på arbetsplatser, förbättra hanteringen av kemikalier och öka kunskapen om miljörelaterade frågor.

Kvalitets- och miljöpolicy

Vi tar hänsyn till kvalitet och miljö i hela verksamheten

Läs mer
Ledningssystem

Vi är ISO-certifierade inom
kvalitet och miljö

Läs mer
Miljömål

Med våra miljömål vill vi reducera textilindustrins miljöpåverkan

Läs mer

”Vi tror att hållbara kläder och produktion kan vara en möjlighet för alla. För en hållbar framtid!”

- Ted Bernhardtz, CEO

Hållbarhetspolicy

På ett hållbart och resurseffektivt sätt tar vi hand om helheten

Läs mer
OEKO-TEX® STANDARD 100

Våra produkter är certifierade och fria från hälsoskadliga ämnen

Läs mer
Kemikaliegruppen

Vi begränsar våra produkters kemiska fotavtryck

Om vårt medlemskap
Amfori BSCI

Vi stödjer människor, planet
och välstånd

Om vårt medlemskap
Klädvårdstips

Genom att ta hand om dina plagg förlänger du livet på dem

Läs mer

Är du nyfiken på hur vi tänker om hållbarhet och miljö? Kontakta oss så pratar vi vidare.