För en hållbar framtid

Med respekt för människa och miljö ger vi våra kunder möjligheten att stärka sitt varumärke genom modern design, högkvalitativ och hållbar produktion.

Vårt ansvar för människor och miljö sträcker sig långt utanför våra egna väggar. Vi vill arbeta tillsammans med ansvarsfulla partners och välja smarta lösningar. Det är viktigt för oss att de fabriker som tillverkar våra produkter tar ansvar för sina anställda, att fabrikerna är säkra och att de värnar om sin omgivande miljö. Vi tror på gemensamma mål, stegvis förbättring och ständig utveckling.

Vad betyder hållbarhet för oss?

För oss betyder hållbarhet att vi tar hänsyn till både människor och miljö. Vi strävar ständig efter att medarbetare i alla delar av vår verksamhet ska jobba utifrån ett hållbart arbetssätt och att hållbarheten beaktas i alla viktiga beslut som bolagen tar. Vi har arbetat länge med intern miljö och CSR i Asien med våra huvudleverantörer. Framåt kommer vi att lyfta och integrera hållbarhet i ett vidare begrepp för att låta den genomtränga hela vår verksamhet.

För människan

Justa villkor och säkra arbetsförhållanden. För oss är det viktigt att alla våra medarbetare har det så bra som möjligt. Både i Asien och i Sverige.

Läs mer

För miljön

Miljön är vår tids största gemensamma utmaning där textiltillverkning är resurskrävande. Vi vill minska vår negativa påverkan.

Läs mer

Hållbarhet – våra utmaningar

Den största utmaningen är att integrera hållbarhet i hela vår verksamhet och i det dagliga arbetet. En annan utmaning är att integrera hållbarhet i samarbete med våra leverantörer och partners. Vi kommer från olika delar av världen och det som är en självklar prioritet för oss, kanske inte är lika viktigt för våra partners. Det handlar mycket om förståelse, ömsesidig respekt för uppgiften, gemensamma mål för utveckling, kontinuerlig förbättring och utbildning.

Våra samarbeten

Vi samarbetar med andra på flera olika plan för att förbättra arbetsvillkor, höja säkerheten på arbetsplatser, förbättra hanteringen av kemikalier och öka kunskapen om miljörelaterade frågor.

Läs mer

Är du nyfiken på hur vi tänker om hållbarhet och miljö? Kontakta oss så pratar vi vidare.