Med känsla för miljön

Miljön är en av vår tids största gemensamma utmaningar. Vi förbrukar jordens resurser i en allt för snabb takt och textilbranschen bör ta sitt ansvar.

Tillverkningen av textila material och tillbehör förbrukar stora mängder energi, kemikalier och vatten. Vi jobbar med våra leverantörer för att förbättra tillverkningen, vi har kommit en bra bit på väg, men vårt arbete är lång ifrån klart och vi fortsätter att göra det vi kan. Varje dag.

Long-life-products

Långsiktiga produkter eller ”Long-life-products” är ett uttryck för bla. arbetskläder och uniformer som oftast används fler gånger än vanliga kläder. Det ekologiska fotavtrycket på ett plagg består i stort av tre delar, produktion, som ger den allra största miljöpåverkan, transport och användning. För oss är kvalitet viktigt och ett plagg av hög kvalitet, som kan användas länge, har mindre negativ påverkan. Våra plagg skapas alltid utifrån ett hållbart och långsiktigt tänkande.

Tips om klädhantering

Kemikalier

Ted Bernhardtz är medlemmar i Kemikaliegruppen. Genom dem får vi nyheter om textil-, kemi-, och miljörelaterade frågor samt information om förändringar i lagkrav etc. Kemikaliegruppen har över 100 medlemsföretag som alla strävar mot ett gemensamt mål. Att ständigt förbättra kemikaliehanteringen i leverantörskedjan och minska användningen av farliga ämnen. För att försäkra oss om att detta efterlevs görs regelbundna sickprovstester på accrediterade lab.

gå till kemikaliegruppen

Transporter

Transporter påverkar till stor del de utsläpp som sker och som påverkar vårt klimat. För minsta möjliga negativa påverkan väljer vi så långt det är möjligt att frakta våra plagg med båt. Vi väljer leverantörer som följer standarden för Clean-shipping. Våra leverantörer packar våra kartonger på smartaste och effektivaste sätt för att minimera luft i kartongerna och maximera fyllnadsgraden.

Vi jobbar med våra leverantörer för att förbättra tillverkningen, vi har kommit en bra bit på väg, men vårt arbete är lång ifrån klart och vi fortsätter att göra det vi kan. Varje dag.

Människor i fokus

Läs mer om vårt arbete