Viktiga samarbeten

BSCI

Business Social Compliance Initiative (BSCI) är ett internationellt affärsdrivet system vars syfte är att hjälpa företag att driva sociala frågor, som arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i leverantörskedjan. BSCI´s uppförandekod bygger bland annat på ILO´s konventioner, FN: s riktlinjer för mänskliga rättigheter och OECD´s riktlinjer för multinationella företag. Eftersom produktionen ofta sker globalt, ibland i länder där lagar många gånger finns, men efterlevnad och uppföljning saknas, finns ett behov för företagen att själva ta initiativet och driva frågorna med sina leverantörer. Här bidrar BSCI med en enad kravställning, ett implementeringssystem, utbildning för fabriker, leverantörer och medlemsföretag för att undvika dubbelarbete.

Kemikaliegruppen

Kemikaliegruppen är ett nätverk bestående av mer än 100 textilföretag. Här diskuteras det senaste inom kemi- och miljörelaterade frågor. Gruppen drivs av Swerea IVF som förmedlar lagkrav, det senaste inom forskning och annan relevant information inom kemikalieområdet. Kemikaliegruppen är i första hand en kunskapsplattform. Som medlem har vi tillgång till information kring kemikalier genom databasen ChemicAll.

Svensk Miljöbas

Föreningen Svensk Miljöbas är en ideell förening som består av medlemmar från både privat och offentlig sektor. Föreningens syfte är att verka för en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Detta görs genom att följa utvecklingen både nationellt och internationellt samt att arbeta för att förbättra standarden vid miljödiplomering utförd av Göteborgs stad. Målsättning för Svensk Miljöbas är att vara en nationellt erkänd standard bland upphandlare, inköpare, företag och intresseorganisationer.

HERproject

HERproject ™ är ett fabriksbaserat utbildningsprogram initierat av BSR (Business for Social Responsibility) som strävar efter att förbättra kvinnliga textilarbetares förhållanden. 

Genom att samla globala varumärken, leverantörer och lokala icke-statliga organisationer, kan HERproject™ sprida kunskap till kvinnor och företag genom arbetsplatsbaserad utbildning inom hälsa, ekonomi och jämställdhet. HERproject™ har sedan starten 2007 verkat på mer än 700 arbetsplatser i 14 länder och har ökat välbefinnandet, självförtroendet och den ekonomiska styrkan hos mer än 800 000 kvinnor.